en en

Koniec obdobia výmeny slovenských korunových mincí

Rok 2013 bol posledným rokom, keď si mohla verejnosť vymeniť slovenské korunové mince za eura.

V zmysle platnej legislatívy bol termín ukončenia výmeny korunových obehových minci za eura 2. január 2014.

V roku 2013 (vrátane 2. januára 2014) sa z obehu vrátilo 1,8 mil. kusov korunových obehových minci v hodnote približne 4,9 mil. Sk, pričom v decembri sa z toho vrátila takmer polovica v množstve i v hodnote. Celková hodnota vrátených korunových obehových minci predstavovala 51,3 % z ich hodnoty v obehu k 31. decembru 2008. Počet nevrátených korunových obehových minci dosiahol 390,5 mil. kusov a predstavoval hodnotu 716,3 mil. Sk (23,78 mil. €).

Výmena slovenských korunových bankoviek a korunových pamätných minci nie je časovo obmedzená.

Koniec obdobia výmeny slovenských korunových mincí