en en

Koniec platnosti federálnej meny

Skončila platnosť kolkovaných federálnych bankoviek a československých mincí, ako aj možnosť ich výmeny.

Výmena neokolkovaných ani okolkovaných československých bankoviek za platné eurové bankovky už v súčasnosti nie je možná, nakoľko uplynula lehota určená na ich výmenu podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov (napríklad zákon NR SR č. 26/1993 Z. z. o opatreniach na zabezpečenie prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu a o zmene a doplnení devízového zákona, nariadenie vlády SR č. 27/1993 Z. z. o niektorých opatreniach na zabezpečenie prechodu na slovenskú menu).

Posledná okolkovaná federálna bankovka v hodnote 500 Kčs prestala na našom území platiť 10. januára 1994 a jej výmena bola možná do 31. marca 1994. Potom však úplne zanikla možnosť výmeny ako zo slovenskej, tak aj českej strany, keďže ide o bankovky definitívne zaniknutého štátu.