en en

Konvertibilná koruna

Slovenská republika splnila článok VIII Článkov dohody MMF a slovenská koruna sa stala konvertibilnou v rámci bežného účtu platobnej bilancie.

S postupným vývojom finančného trhu v SR bolo možné adekvátne uvoľniť aj mechanizmus stanovovania kurzu a prenechať väčšiu zodpovednosť určovania konkrétnej úrovne kurzu na medzibankový devízový trh. NBS preto pristúpila k jeho čiastočnej liberalizácii.

Dňa 1. októbra 1995 nadobudol účinnosť nový devízový zákon, ktorý vychádzal z princípu konvertibility slovenskej koruny v rámci bežného účtu platobnej bilancie. Zákon upravoval aj tie vzťahy, ktoré boli dočasne regulované a rátal s obehom slovenskej meny v zahraničí.