en en

Medzinárodná konferencia The Challenges for Central Banking

Pri príležitosti 25. výročia vzniku Národnej banky Slovenska sa uskutočnila medzinárodná konferencia The Challenges for Central Banking (Výzvy centrálneho bankovníctva).

Na konferencii odzneli príspevky ku kľúčovým problémom, ktorým čelia centrálne banky: riadenie finančnej stability a cenovej stability, finančné cykly a budúcnosť finančných služieb. Jednotlivé panely viedli najvyšší predstavitelia centrálnych bank Českej republiky, Rakúska a Švajčiarska. V paneloch diskutovali predstavitelia NBS, medzinárodných finančných inštitúcií, komerčných bank a univerzít.

Konferencia - panel 2

Konferencia - panel 3