en en

Najkrajšia pamätná minca

Súťaž o najkrajšiu pamätnú mincu pri príležitosti 10. výročia vzniku NBS.

Prvé miesto v súťaži o najkrajšiu pamätnú mincu, ktorú vyhlásila NBS pri príležitosti 10. výročia svojho vzniku v závere  roka 2002, získala trimetalová minca nominálnej hodnoty 5 000 Sk, vydaná k začiatku 3. tisícročia. Jej výtvarný návrh vytvoril Mgr. art. P. Kovačovský, ktorý bol za uvedené desaťročné obdobie autorom 11 výtvarných návrhov realizovaných pamätných mincí. Minca oslovila hodnotiteľov nielen svojím netradičným trojuholníkovým tvarom a neobvyklým použitím troch kovov na jej lícnej strane, ale aj bohatým myšlienkovým posolstvom.

Autorom pamätných mincí, ktoré sa umiestnili na druhom a treťom mieste, je Ing. M. Virčík. Podľa jeho návrhov bolo vyrazených 8 pamätných mincí, pričom až štyri z nich sa v súťaži zaradili medzi desať najúspešnejších. Druhé miesto obsadila pamätná strieborná minca pripomínajúca 500. výročie začatia razby prvých toliarových mincí v Kremnici a tretie pamätná strieborná minca venovaná 250. výročiu úmrtia Samuela Mikovíniho. Do súťaže bolo zaradených 44 pamätných mincí, ktoré NBS vydala za 10 rokov svojej činnosti a jej cieľom bolo prezentovať slovenskú mincovú tvorbu, získať informácie o hodnotení pamätných mincí zo strany odbornej verejnosti, zvýšiť záujem odberateľov a motivovať autorov k ďalšej tvorbe výtvarných návrhov pamätných mincí.

Súťaž sa uskutočnila korešpondenčnou formou, pričom na hlasovaní sa zúčastnili vybraní zamestnanci NBS, členovia poradných orgánov NBS – Komisie na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských mincí a Komisie na výber námetov slovenských bankoviek, mincí a pamätných mincí, domáci i zahraniční odberatelia pamätných mincí a vydavatelia numizmatickej literatúry, výtvarníci – tvorcovia výtvarných návrhov mincí, zástupcovia Mincovne Kremnica, vybrané múzeá, galérie a masovokomunikačné prostriedky. Oslovených bolo 339 respondentov, od ktorých získala NBS 191 platných hlasovacích lístkov. Súčasne bol zostavený rebríček 10 najkrajších pamätných mincí. 

Najkrajšia pamätná minca