en en

Národný plán zavedenia eura v SR

Národný plán zavedenia eura v SR – predstavenie verejnosti.

Podpredseda vlády SR a minister financií SR I. Mikloš a guvernér NBS I. Šramko na spoločnej tlačovej konferencii MF SR a NBS predstavili verejnosti Národný plán zavedenia eura v SR. Ako definitívny termín zavedenia eura v SR bol stanovený 1. január 2009.

Tento dokument predstavoval plán jednotlivých krokov, ktoré bolo potrebné uskutočniť pre bezproblémové a úspešné zavedenie a používanie eura v celom hospodárstve SR. Národný plán zavedenia eura bol rámcovým dokumentom, o ktorý sa mohli oprieť všetky subjekty slovenskej ekonomiky a spoločnosti.

V úvode definoval základné zásady, časový harmonogram a inštitucionálne zabezpečenie zavedenia eura v SR. Ťažiskom plánu bola identifikácia úloh v jednotlivých oblastiach vrátane zodpovednosti, časovej náročnosti, kontrolných termínov a termínu splnenia.