en en

NBS inovovala svoje logo

Národná banka Slovenska zverejnila svoje inovované logo, ktoré je súčasťou modernizovaného dizajn manuálu, vytvoreného pri príležitosti 25. výročia vzniku NBS.

Zámerom NBS nebolo zmeniť svoju zaužívanú vizuálnu identitu, ale zmodernizovať ju tak, aby spĺňala súčasné komunikačné aj technologické štandardy a bola dostatočne flexibilná do budúcnosti.

Základným prvkom dizajnu je inovovaný logotyp, ktorý tvorí nápis Národná banka Slovenska Eurosystém a kruhový symbol s jazdcom na koni. Motív pochádza z keltskej mince typu biatec, ktorá sa používala na území dnešnej Bratislavy v prvom storočí p. n. l. Pri logotype sa kládol dôraz na dobrú čitateľnosť a funkčnosť v publikáciách a tlačovinách. Nový logotyp NBS má kompaktnejší tvar, ktorý umožňuje viac vyniknúť logu a zjednoduší jeho použitie v digitálnom priestore, s menšími rozmermi a tiež aj pri použití dvoch základných farieb. 

Inovované logo NBS:
Inovované logo NBS 

Logo NBS používané od r. 1993 do roku 2019:

Logo používané od r. 1993 do roku 2019