en en

NBS je nezávislou centrálnou bankou

Národná banka Slovenska sa stala nezávislou centrálnou bankou Slovenskej republiky.

Ústavným zákonom bolo novelizované znenie článku 56 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý ustanovil nezávislé postavenie Národnej banky Slovenska so samostatnou legislatívnou iniciatívou.

Dovtedajšie znenie čl. 56 ústavy nevystihovalo dostatočne postavenie NBS. Pozmeňovací návrh ústavy a nové znenie čl. 56 malo zvýrazniť nezávislosť centrálnej banky a umožniť jej v rámci určenej pôsobnosti vydávať všeobecne záväzné právne predpisy. Novelou zákona sa stala pozícia NBS zlučiteľnou s právnym postavením Európskej centrálnej banky.