en en

NBS na internete

NBS začala poskytovať odbornej i laickej verejnosti prostredníctvom svojej webovej stránky www.nbs.sk.

NBS začala poskytovať odbornej i laickej verejnosti prostredníctvom svojej webovej stránky www.nbs.sk informácie v slovenskej aj anglickej jazykovej mutácii o vybraných makroekonomických ukazovateľoch SR, bankovom sektore SR, slovenskej mene, kurzoch peňažných prostriedkov v cudzej mene ako aj ďalšie informácie o NBS a jej činnosti.

NBS na internete