en en

NBS sa prvý krát zapojila do European Money Week

NBS sa zapojila do 3. ročníka európskeho týždňa finančného vzdelávania. Odborníci z NBS navštívili počas tematického týždňa European Money Week 9 miest a priblížili viac ako 400 žiakom a študentom témy z oblasti finančného vzdelávania.

V rámci European Money Week sa uskutočnili na základných a stredných školách na strednom  a východnom Slovensku workshopy, ktoré sa celoročne organizujú v ústredí NBS. Študenti sa hravou formou učili, ako správne hospodáriť a vyhýbať sa nástrahám finančného trhu.

European Money Week je spoločná iniciatíva európskych bankových asociácii. Jej cieľom je propagovať príklady dobrej praxe v oblasti finančného vzdelávania a podpory finančnej gramotnosti žiakov základných a stredných škôl. Slovenska republika sa do tohto týždňa zapojila v rámci vzdelávacieho programu Junior Achievement Slovensko Viac ako peniaze.

Workshop v ZŠ Demandice
Kolegovia z odboru ochrany finančných spotrebiteľov na workshope v ZŠ Demandice.