en en

NBS sa začlenila do Európskeho systému centrálnych bánk

Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie sa NBS začlenila do Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB).

ESCB sa skladá z Európskej centrálnej banky (ECB) a centrálnych bánk všetkých členských štátov Európskej únie (teda aj tých, ktoré nie sú členmi eurozóny).

ESCB vznikol na základe Maastrichtskej zmluvy 1. januára 1999 ako súčasť realizácie hospodárskej a menovej únie. Základné princípy činnosti ESCB sú udržiavanie cenovej stability, vytváranie a realizácia jednotnej menovej politiky, podpora stability menových kurzov, správa devízových rezerv a starostlivosť o riadny chod systému centrálnych bánk.