en en

Nová 20 eurová bankovka

V celej eurozóne bola zavedená do obehu nová 20 €  bankovka zo série Európa. Eurosystém pre tento účel zabezpečil 4,3 miliardy kusov bankoviek.

Nová bankovka obsahuje niekoľko nových a zdokonalených ochranných prvkov:

  • okienko s portrétom v holograme, kde sa pri naklonení bankovky na lícnej strane zobrazia dúhové linky a v strede číslica 20, na rubovej strane drobné čísla 20 dúhovej farby,
  • vo vodoznaku a holograme je zobrazený portrét Európy, postavy z gréckej mytológie, po ktorej je táto séria bankoviek pomenovaná,
  • smaragdové číslo mení farbu zo smaragdovozelenej na tmavomodrú a vytvára svetelný efekt, ktorý sa pohybuje nahor a nadol,
    krátke vystupujúce čiarky umiestnené na ľavom a pravom okraji bankovky uľahčujú jej identifikáciu, najmä zrakovo postihnutým.

Všetky tieto ochranné prvky sa nachádzajú na lícnej strane novej bankovky a dajú sa jednoducho overiť hmatom, pohľadom a naklonením.
Viac informácií o sérii bankoviek Európa

 Lícna strana bankovky 20 €

Rubová strana bankovky 20 €