en en

Nová 50 eurová bankovka

Do obehu bola uvedená nová 50 eurová bankovka zo série Európa so zdokonalenými ochrannými prvkami.

Nová bankovka obsahuje niekoľko ochranných prvkov. Jedným z nich je aj okienko s portrétom v holograme, kde sa pri  naklonení bankovky na  lícnej strane zobrazia dúhové linky a v strede číslica 50, na rubovej strane drobné čísla 50 dúhovej farby. Vo vodoznaku a holograme je zobrazený portrét Európy, postavy z gréckej mytológie, po ktorej je táto séria bankoviek pomenovaná. Nápadné smaragdové číslo mení farbu zo smaragdovozelenej na tmavomodrú a vytvára svetelný efekt, ktorý sa pohybuje nahor a nadol. Krátke vystupujúce čiarky umiestnené na ľavom a pravom okraji bankovky uľahčujú jej identifikáciu, najmä zrakovo postihnutým. Všetky tieto ochranné prvky sa nachádzajú na lícnej strane novej bankovky a dajú sa jednoducho overiť hmatom, pohľadom a naklonením.

Nová 50 € bankovka - lícna strana

Lícna strana bankovky 50 € série Európa

Nová 50 € bankovka - rubová strana

Rubová strana bankovky 50 € série Európa

50 eurové bankovky prvej série budú aj naďalej obiehať spolu s novými bankovkami, avšak postupne sa budú z obehu sťahovať. Dátum ukončenia platnosti bankoviek prvej série bude oznámený v dostatočnom predstihu. Aj po tomto dátume si však tieto bankovky zachovajú svoju hodnotu a budú sa dať vymeniť v národných centrálnych bankách krajín eurozóny bez časového obmedzenia.

Národná banka Slovenska vyškolila zástupcov polície, komerčných bánk a osôb určených Národnou bankou Slovenska na vykonávanie odborných kurzov na rozpoznávanie platidiel podozrivých z falšovania alebo pozmeňovania, ktorí budú poskytovať odborné školenia o novej bankovke na celom Slovensku..

Široká verejnosť môže informácie o novej 50 eurovej bankovke získať na stránke Európskej centrálnej banky v časti o bankovkách série Európa.