en en

Nová budova NBS

Slávnostné odovzdanie stavby novej budovy ústredia NBS na ulici Imricha Karvaša.

Za účasti predstaviteľov vlády, guvernéra NBS a členov BR NBS, projektantov a zhotoviteľov sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie stavby novej budovy ústredia NBS na ulici Imricha Karvaša do prevádzky. Nová budova ústredia NBS dosahuje výšku 111 metrov. Pracoviská zamestnancov, administratívne priestory a rôzne prevádzky sú v nej rozmiestnené na 33 nadzemných podlažiach a v troch podzemných podlažiach. 

Nová budova je postavená na ploche 6 272 m2 a konštrukčne je zhotovená z monolitického železobetónového skeletu so sústavou nosných stĺpov s kombináciou prefabrikátov. Projektovaná bola pre cca 1000 – 1100 osôb. Z technologického hľadiska je riešená ako „inteligentná“, čo predstavuje schopnosť pružne prispôsobovať jej prevádzkové vlastnosti meniacim sa vonkajším a vnútorným podmienkam. 

Víťazný projekt verejnej súťaže autorov Ing. arch. Martina Kusého a Ing. arch. Pavla Paňáka sa začal realizovať v novembri 1996. Zhotoviteľom diela bolo Združenie H – V – Z (Hydrostav, a.s. Bratislava, Váhostav, a.s. Žilina, ZIPP s.r.o. Bratislava). Inžiniersku činnosť zabezpečovalo Združenie inžiniering (Keramoprojekt, a.s. Trenčín, Keraming Trenčín, Chempik, a.s. Bratislava).