en en

Nová päťtisíckorunáčka

NBS emitovala novú slovenskú bankovku v najvyššej nominálnej hodnote 5 000 Sk.

Bankovka 5 000 SKK

Na lícnej strane bankovky je portrét Milana Rastislava Štefánika (21.7.1880 – 4.5.1919), významného diplomata, politika, vojaka a astronóma, doplnený po ľavej strane výtvarnými prvkami znázorňujúcimi Slnko a polmesiac charakterizujúce časť jeho života, ktorú venoval výskumom a pozorovaniam v oblasti astronómie.

Na rubovej strane bankovky je zobrazená mohyla M.R.Štefánika na Bradle. Cez tlačový obrazec sa prelína časť súhvezdia Veľkej medvedice a v pravej hornej a dolnej časti obrazca sú vyobrazené kvety ponikleca veľkokvetého.

Autorom výtvarného návrhu je akademický maliar Jozef Bubák, autorom ryteckého prepisu portrétu je český rytec Václav Fajt. Bankovky vytlačila nemecká ceninová tlačiareň Giesecke & Devrient.