en en

Nová séria eurových bankoviek

Dňa 2. mája bola v Bratislave oficiálne uvedená do obehu nová séria eurových bankoviek, nazvaná séria Európa (ES2). Ako prvé boli do obehu vydané bankovky v nominálnej hodnote 5 €.

Bankovky série Európa si aj naďalej zachovávajú štýl epoch a slohov z prvej série a majú rovnaké dominantné farby. Úpravou sa zdokonalili ochranné prvky , ktoré zabezpečujú lepšiu ochranu pred falšovaním a vyššiu bezpečnosť bankoviek. 

5 € bankovka má tieto nové ochranné prvky:

  • na ľavom a pravom okraji novej bankovky je séria krátkych vystupujúcich čiarok
  • vo vodoznaku vidieť portrét Európy, postavy z gréckej mytológie
  • v ochrannom prúžku vidieť znak €
  • v holograme vidieť portrét Európy a okno, t.j. hlavný motív bankovky
  • smaragdové číslo, ktoré pri nakláňaní bankovky vytvára svetelný efekt

Nové bankovky sa budú dať ľahko rozpoznať od bankoviek prvej série, ktoré naďalej ostávajú v platnosti. Séria Európa bude mať rovnaké nominálne hodnoty ako predchádzajúca séria, t. j. 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € a 500 €, ktoré budú do obehu zavádzané vo vzostupnom poradí.

Viac informácií o sérii bankoviek Európa

Nová séria eurových bankoviek