en en

Nové oddelenia štatistiky

Integrácia dohľadu nad celým finančným trhom v NBS vyvolala potrebu spracovania množstva štatistických údajov.

K 1. januáru 2006 vzniklo v NBS oddelenie štatistiky poisťovní, kapitálového trhu a dôchodkového sporenia.

Z členstva NBS v ESCB vyplynula tiež povinnosť zostavovať štatistiku štvrťročných finančných účtov. K 1. januáru 2006 vzniklo aj oddelenie štatistiky finančných účtov a informačnej podpory, ktoré metodicky riadi a zabezpečuje zber, zostavovanie a štatistické bilancovanie údajov z rôznych zdrojov. Ekonomické analýzy vývoja štatistiky finančných účtov boli pravidelne publikované v publikácii Menový prehľad. Od roku 2009 sú k dispozícii v Mesačnom bulletine NBS.