en en

Novela zákona o bankách

Novela zákona posilnila postavenie a právomoci bankového dohľadu NBS.

Novela zmenila postupy pri zakladaní bánk a usmerňovaní ich ekonomických aktivít. Zároveň sa v nej upravil komplex otázok hypotekárneho bankovníctva, liberalizáciu devízového trhu a nadobúdanie nehnuteľností tuzemcami v členských štátoch OECD.