en en

Nútená správa nad poisťovňou Rapid Life

NBS zaviedla nútenú správu nad poisťovňou Rapid Life. Dôvodom vyhlásenia nútenej správy boli opakované zistenia, že poisťovňa Rapid Life závažne ohrozuje práva klientov.

Nútená správa bola zo strany NBS vyhlásená najmä z toho dôvodu, že poisťovňa opakovane a závažne ohrozovala práva klientov na výplatu poistných plnení, ktoré vyplývali z poistných zmlúv a poškodzovala záujmy klientov.

Nútená správa nad poisťovňou Rapid Life