en en

Nútená správa v Devín banke

NBS zaviedla nútenú správu v Devín banke, a.s. Bratislava.

Bankový dohľad NBS zaviedol v Devín banke, a.s. Bratislava nútenú správu. Dôvodom tohto rozhodnutia boli pretrvávajúce nedostatky v hospodárení banky a v nedostatočnom pokrývaní rizík vyplývajúcich z klasifikovaných aktív. Banka dlhodobo neplnila limity stanovené pravidlami bankového obozretného podnikania. V septembri bolo vydané vyhlásenie o neschopnosti banky vyplácať vklady a vyhlásenie o konkurze na jej majetok.