en en

Nútená správa v Dopravnej banke

NBS zaviedla nútenú správu v  Dopravnej banke, a. s. Banská Bystrica a vydala vyhlásenie o jej neschopnosti vyplácať vklady a vyhlásenie o konkurze na jej majetok.

NBS na základe odporúčania bankového dohľadu zaviedla nútenú správu v Dopravnej banke, a.s. Banská Bystrica. Príčinou bola narastajúca nekrytá strata banky a jej neschopnosť vytvárania opravných položiek na klasifikované úvery. Zavedeniu nútenej správy predchádzalo valné zhromaždenie akcionárov banky, ktoré neschválilo zvýšenie základného imania ani účtovnú závierku z predchádzajúceho roka. Po valnom zhromaždení predstavenstvo banky odstúpilo. NBS počas nútenej správy rokovala s viacerými potenciálnymi investormi o vstup do DB, čo však neprinieslo konkrétny výsledok. Dňa 18. júla NBS vyhlásila na základe oznámenia správcu pre výkon nútenej správy banku za neschopnú vyplácať vklady.