en en

Nútená správa v Slovenskej kreditnej banke

NBS zaviedla v Slovenskej kreditnej banke nútenú správu a vydala vyhlásenie o jej neschopnosti vyplácať vklady a vyhlásenie o konkurze na jej majetok.

Nútená správa v Slovenskej kreditnej banke

Úsek bankového dohľadu NBS v súlade so zákonom o bankách zaviedol v SKB nútenú správu. Dôvodom  zavedenia nútenej správy bola zlá ekonomická a finančná situácia banky, ktorá v posledných dňoch vyústila do nedostatku finančných prostriedkov na plynulé uhrádzanie bezhotovostných platieb klientov, ako aj ich zadržiavaniu, čím boli poškodzované záujmy klientov. Súčasne so zavedením nútenej správy bolo banke obmedzené vykonávanie platobného styku a zakázané nakladanie s vkladmi, poskytovanie úverov a vykonávanie ďalších obchodov.