en en

Obozretné podnikanie bánk

Regulácia obozretného podnikania bánk podľa Štátnej banky československej.

Úsek bankového dohľadu NBS reguloval obozretné podnikanie bánk podľa opatrení, ktoré vydala ešte Štátna banka československá (ŠBČS). V priebehu roka NBS začala pripravovať v spolupráci s poradcami MMF nové vlastné opatrenia.