en en

Oddlženie bankového sektora

Reštrukturalizácia a oddlženie bankového sektora.

Vo vývoji bankového sektora SR sa v roku 2000 začali prejavovať pozitívne výsledky programu reformy bankového sektora zahŕňajúceho tri hlavné oblasti:

  • reštrukturalizáciu a privatizáciu troch najväčších štátom vlastnených bánk
  • program a stratégie postupu voči malým a stredným bankám
  • posilnenie regulácie a výkonu bankového dohľadu

Začiatok privatizácie vybraných bánk bol súčasťou prebiehajúceho procesu reformy bankového sektora. V priebehu roka sa vytvorili podmienky na vstup strategického investora do Slovenskej sporiteľne, a.s., do Všeobecnej úverovej banky, a.s  a bol schválený predaj IRB.