en en

Odhad eurobankoviek a euromincí

NBS požiadala banky o odhad počtu eurobankoviek a euromincí pre plynulý prechod na euro.

Jednou z najdôležitejších úloh NBS pri zavedení eura na Slovensku bolo včasné predzásobenie bánk a obyvateľstva novou menou. Eurové bankovky v počte 188 miliónov ks v hodnote viac ako 7 miliárd eur si NBS požičala zo zásob eurozóny, konkrétne z Rakúskej centrálnej banky.

Banky si objednali viac ako 283 miliónov kusov eurových mincí v celkovej hodnote 98 miliónov eur s celkovou hmotnosťou takmer 1 400 ton a 51 miliónov kusov eurových bankoviek v hodnote 950 miliónov eur.