en en

Odobratie povolenia AG Banke

NBS vydala rozhodnutie, že AG Banke, a.s. Nitra odoberá povolenie pôsobiť ako banka.

Bankový dohľad NBS po prerokovaní s MF SR a v súlade s platným zákonom o bankách vydal rozhodnutie, že AG Banke, a.s. Nitra odoberá povolenie pôsobiť ako banka. Dôvodom pre toto rozhodnutie bola pretrvávajúca nepriaznivá finančná a ekonomická situácia banky a s tým súvisiace porušovanie opatrení NBS o obozretnom podnikaní bánk.  Nepriaznivý stav sa nepodarilo odstrániť žiadnym zo vtedajších návrhov na stabilizáciu a ozdravenie tejto banky, ktoré predchádzali tomuto rozhodnutiu. Situácia vyvrcholila stratou likvidity banky, čo AG Banka zákonným spôsobom oznámila Národnej banke Slovenska a Fondu ochrany vkladov.