en en

Operácie zabezpečené cennými papiermi

NBS upustila od úverových limitov.

S rozvojom finančných trhov NBS upustila od úverových limitov a aktívnejšie využívala operácie zabezpečené cennými papiermi. Ukončením využívania úverových limitov stanovovaných jednotlivým komerčným bankám a s prechodom na intenzívnejšie uplatňovanie trhového inštrumentária NBS sa zvýšila aj úloha domáceho peňažného trhu ako sprostredkovateľa realizácie menovej politiky.