en en

Pamätné mince k vstupu do EÚ

NBS vydala pamätné strieborné mince v nominálnej hodnote 200 Sk a pamätné bimetalové mince v hodnote 10 000 Sk.

Slovenská republika sa od 1. mája 2004 stala spolu s ďalšími deviatimi krajinami novým členským štátom Európskej únie a NBS sa stala súčasťou Európskeho systému centrálnych bánk. Pri tejto príležitosti vydala NBS pamätné strieborné mince v nominálnej hodnote 200 Sk a pamätné bimetalové mince v hodnote 10 000 Sk.

Na líci mince je uprostred mincového poľa na okrúhlej zlatej platničke zobrazený štátny znak Slovenskej republiky v kruhu zostavenom z dvanástich hviezd, ktoré sú symbolom Európskej únie, pod ním je letopočet razby 2004. Na rozhraní kovov je ďalší kruh s desiatimi hviezdami symbolizujúcimi pristupujúce krajiny. Na paládiovej platničke je pri hornom okraji mince v opise uvedený názov štátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA, pri spodnom okraji je nominálna hodnota 10 000 Sk. Iniciálka priezviska autora výtvarného návrhu averznej strany mince Štefana Novotného a značka Mincovne Kremnica sú v línii letopočtu razby vpravo pri hranici kovov.

Na rube mince je uprostred mincového poľa na okrúhlej zlatej platničke zobrazená mapa Európy s dátumom vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie 1. 5. 2004. Mapa je obklopená do kruhu usporiadanými dvanástimi hviezdami. Na vonkajšej paládiovej platničke je v opise text VSTUP SLOVENSKEJ REPUBLIKY DO EURÓPSKEJ ÚNIE. Pri spodnom okraji mince sú štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu reverznej strany mince Jána Černaja. 

Pamätné mince k vstupu do EÚ