en en

Peňažná hotovosť v správe NBS

NBS zavŕšila proces budovania vlastných uschovacích a spracovateľských miest pre peňažnú hotovosť.

Postupne bola ukončená správa a redistribúcia zásob slovenských peňazí poverenými pobočkami Všeobecnej úverovej banky, ktoré túto činnosť vykonávali na základe mandátnej zmluvy medzi ŠBČS a VÚB, a.s. od roku 1992. Po vzniku NBS pobočky VÚB a.s. vykonávali túto činnosť z jej poverenia. K 30. septembru 2004 prevzala NBS všetky zásoby peňazí do svojej správy a od uvedeného dátumu začala vykonávať emisnú a pokladničnú činnosť vo svojich budovách a vo vlastnej réžii.