en en

Plávajúci kurz slovenskej koruny

NBS zaviedla plávajúci kurz koruny (floating), zrušila viazanosť meny na menový kôš a nahradila ho viazanosťou na nemeckú marku.

Banková rada NBS sa zišla na dôležitom rokovaní dňa 30. septembra 1998 v poobedňajších a večerných hodinách. Dôvodom bola zlá situácia v oblasti devízových rezerv po takmer mesačných intervenciách v prospech udržania kurzu slovenskej koruny, ktorá sa dlhodobo pohybovala na spodnej úrovni 7 % fluktuačného pásma. Rozhodnutie o prípadnej zmene fluktuačného pásma však v tento deň nepadlo a rokovanie bankovej  rady pokračovalo aj na druhý deň.

Dňa 1. októbra 1998 Banková rada NBS o 13.00 h rozhodla o zrušení fluktuačného pásma slovenskej koruny. Zároveň zrušila naviazanie slovenskej koruny na menový kôš, ktorý doteraz tvorila zo 60 % DEM a 40 % USD. V zdôvodnení tohto rozhodnutia sa okrem nepriaznivých ekonomických výsledkov, zmeny ratingu a preddevalvačných očakávaní obyvateľstva spomína aj skutočnosť, že NBS od augusta použila takmer 1 mld. USD na udržanie kurzu meny a keďže NBS garantovala konvertibilitu meny, nemohla pripustiť ďalší pokles devízových rezerv, ktoré v danej chvíli garantovali len 2,4 mesačný priemerný dovoz. Guvernér NBS to oznámil novinárom  na mimoriadne zvolanom brífingu o 17.00 h. Tesne po oznámení zrušenia fluktuačného pásma vo večerných hodinách slovenská koruna na trhoch  v Londýne oslabila o takmer 8 % oproti predchádzajúcej hodnote, až sa napokon ustálila na úrovni okolo 13 % oproti bývalej centrálnej parite. Ranné údaje prvého dňa  po zrušení fluktuačného pásma hovorili o oslabení až 19 %, napokon sa ustálili okolo 15 %. Rozhodnutie BR NBS zároveň zrušilo pravidlá obchodovania na devízovom fixingu NBS, čím komerčné banky stratili možnosť prístupu na devízový fixing NBS. Centrálna banka o tom informovala komerčné banky ráno 2.10.1998  prostredníctvom agentúry Reuters. Dňa 2. októbra o 15.00 h viceguvernér M. Jusko, ktorý zastupoval guvernéra v súvislosti s jeho dávnejšie naplánovanou pracovnou cestou na zasadnutie MMF a Svetovej banky vo Washingtone, informoval verejnosť o prvých výsledkoch a správaní sa koruny. Na tlačovej besede vysvetlil kroky NBS a prípadné súvislosti. Zároveň vyzval obyvateľstvo, ako aj právnické subjekty, aby nepodľahli panike a požiadal o disciplínu, ktorá pomôže udržať krehkú rovnováhu koruny.

Dňa 5. októbra 1998 sa na pôde NBS stretli s viceguvernérmi Mariánom Juskom a Jozefom Mudríkom ekonomickí experti Slovenskej demokratickej koalície (SDK), Strany demokratickej ľavice (SDĽ), Strany maďarskej koalície (SMK) a Strany občianského porozumenia (SOP). Vedenie NBS ich informovalo o súčasnom stave slovenskej koruny a podobne konali pri informovaní novinárov na tlačovej konferencii. V spoločnom vyhlásení deklarovali ekonomické priority pre budúce obdobie, nevyhnutnosť uskutočnenia rýchlych opatrení, ktoré prispejú k zníženiu deficitu verejných financií, k poklesu schodku bežného účtu platobnej bilancie a k riešeniu zahraničnej zadlženosti. Ekonómovia vo svojom vyhlásení odporúčali podnikateľom a občanom, aby neprepadali panike a aby nevykupovali zbytočne devízy, pretože tým poškodia len seba.

Dňa 9. októbra 1998 po stabilizovaní koruny a upokojení nervozity obyvateľstva sa predstavitelia NBS stretli so zástupcami Konferencie odborových zväzov Slovenska, aby prediskutovali otázky zmeny menovej politiky s praktickými dopadmi na obyvateľov. Viceguvernér M. Jusko na stretnutí povedal, že prípadný dopad zrušenia fluktuačného pásma mal maximálny dopad na ceny v rozpätí 1- 4 %.

Dňa 12. októbra 1998 sa slovenská koruna  na medzibankovom devízovom trhu stabilizovala na úrovni 12,6 % v devalvačnom pásme. Začali sa kótovať aj  peniaze s dlhšou lehotou splatnosti. Dňa 19.10.1998 sa koruna počas obchodovania na medzibankovom trhu dostala na svoju najvyššiu úroveň od zrušenia fluktuačného pásma a jej prechodu na plávajúci kurz, tesne pod hranicu 10 %.