en en

Po prvýkrát sa uskutočnil Deň otvorených dverí

V desaťročnej histórii NBS sa po prvýkrát uskutočnil Deň otvorených dverí v Národnej banke Slovenska.

Po prvýkrát sa uskutočnil Deň otvorených dveríBrány ústredia NBS sa pre verejnosť otvorili o 9.00 hodine. Návštevníci mali možnosť prezrieť si pracovňu guvernéra, zasadaciu miestnosť, dealing, centrálnu knižnicu, mohli vidieť niekoľko videofilmov vyrobených v produkcii NBS, výstavu fotografií z výstavby novej budovy ústredia NBS, ako aj samostatnú výstavu týkajúcu sa histórie slovenskej meny. Návštevníci si mohli overiť pravosť bankoviek.

Pre verejnosť bolo sprístupnené aj najvyššie 30. poschodie s rokovacími priestormi Bankovej rady NBS. Vystavené boli aj dve zlaté tehly, z ktorých každá vážila12,5 kg a každá z nich mala v tom čase hodnotu 5,4 milióna Sk. Uskutočnili sa dve tlačové besedy vedenia NBS s návštevníkmi a beseda s Martinom Kusým, jedným z architektov novej budovy NBS. Koniec akcie naplánovala NBS na 15.00 hodinu, avšak pre veľký záujem verejnosti ostali brány otvorené dlhšie. Každý návštevník dostal na pamiatku okrem informačných a propagačných materiálov aj balíček zo skartovaných bankoviek.

NBS v tento deň navštívilo vyše štyritisíc ľudí.