en en

Podpísanie bilaterálnej dohody medzi SR a MMF

SR a Medzinárodný menový fond (MMF) podpísali bilaterálnu dohodu, na základe ktorej SR poskytne pôžičku MMF až do výšky ekvivalentu 440 miliónov eur.
Dohodu podpísali guvernér NBS Jozef Makúch a generálny riaditeľ MMF Dominique Strauss-Kahn. Dohoda bola súčasťou záväzku EÚ z marca 2009 poskytnúť MMF okamžitú pomoc vo výške 75 miliárd eur. Okrem SR malo s MMF podpísané bi­laterálne dohody o pôžičke a o odkúpení cenných papierov MMF spolu 14 ďalších členských krajín MMF. NBS plnila úlohu agenta a kontaktnej inštitúcie vo vzťahu k tejto bilaterálnej dohode s MMF.