en en

Pôžičky od MMF

SR získala ďalšie pôžičky od MMF.

Vláda SR podpísala s MMF Letter of Intent, ktorým sa zaviazala neprekročiť deficit štátneho rozpočtu v roku 1994 o viac ako 4 % HDP a v roku 1995 o viac ako 3 % HDP. Záväzky vlády boli podmienkou schválenia pôžičky MMF Stand-by II vo výške 164 mil. USD. Pôžička bola schválená Výkonnou radou MMF. Na základe tejto pôžičky sa zároveň uvoľnila aj druhá tranža pôžičky STF vo výške 94 mil. USD.

Československá republika (ČSR) bola zakladajúcim členom MMF, pričom v roku 1954 bolo členstvo ČSR v MMF prerušené. Česká a Slovenská Federatívna republika (ČSFR) obnovila svoje členstvo v MMF dňa 20. septembra 1990 podpísaním Dohody o MMF (Zákon č. 500/1992 Zb.). V súvislosti s rozdelením ČSFR na 2 samostatné republiky získali od 1. januára 1993 nástupníctvo v MMF obidve krajiny.

Delimitáciou pasív bývalej ČSFR Slovenská republika získala pôžičku Stand-by a pôžičku Contingency a Compensatory Financing Facility (CCFF). Počas prvých dvoch rokoch existencie samostatnej SR sa jej záväzky voči MMF rozšírili o ďalšie dve pôžičky – pôžičku Systemic Transformation Facility (STF), ktorá bola schválená v prospech SR v juli 1993 a pôžičku Stand-by II.