en en

Prechod platobného a účtovného systému pod NBS

NBS prevzala plne pod svoju správu prevádzku platobného a účtovného systému automatizovaných bankových operácií (ABO).

Keďže NBS v čase svojho vzniku nedisponovala dostatočným technologickým a priestorovým vybavením, prevzala delimitáciou z bývalej ŠBČS programový systém ABO (automatizácia bankových operácií), ktorý bol  prevádzkovaný v Centre automatizácie VÚB. Po vybudovaní Výpočtového centra NBS  v priestoroch Ústavu aplikovanej kybernetiky SAV prevzala NBS systém ABO do vlastnej správy.

Prostredníctvom systému ABO  bolo zabezpečované vedenie účtov klientov a vykonávanie platobného styku na týchto účtoch.  NBS viedla účty prevažne pre štátne orgány a organizácie. Prevzatím existujúceho funkčného systému získala NBS určité časové obdobie na náročnú prípravu a získanie potrebných skúseností na vybudovanie nového systému.