en en

Predaj štartovacích balíčkov

NBS začala predávať štartovacie baličky s eurovými mincami.

Cena jedného štartovacieho balička, ktorý obsahoval 45 kusov slovenských eurových minci v nominálnej hodnote 16,60 eur, bola 500 Sk. Štartovacie balíčky mali uľahčiť obyvateľom Slovenska a drobným podnikateľom prvé dni prechodu na novú menu.

Štartovacie balíčky vyrobila Mincovňa Kremnica, š. p. v množstve 1 320 milionov kusov. Okrem NBS zabezpečovali predaj štartovacích balíčkov aj obchodné banky a Slovenská pošta.