en en

Prípravy na vstup do EÚ

V SR bola vypracovaná prvá verzia Národného programu pre prijatie acquis communautaire.

NBS participovala na príprave 4 kapitol:

  • Kapitola 3 – Slobodné poskytovanie služieb
  • Kapitola 4 – Voľný pohyb kapitálu
  • Kapitola 11 – Hospodárska a menová únia
  • Kapitola 12 – Štatistika