en en

Prizvanie guvernéra NBS na rokovanie Generálnej rady ECB

Guvernér NBS M. Jusko prizvaný na zasadnutie Generálnej rady ECB ako pozorovateľ.

Guvernér NBS M. Jusko odcestoval na 23. zasadnutie Generálnej rady Európskej centrálnej banky (ECB), na ktorom sa po prvýkrát ako pozorovatelia zúčastnili aj guvernéri centrálnych bánk pristupujúcich krajín.