en en

Projekt „5peňazí“ na podporu finančného vzdelávania

NBS predstavila projekt 5peňazí, ktorý má prispieť k čo najlepšej prepojenosti a koordinácii verejných a súkromných aktivít na podporu finančného vzdelávania pre všetky cieľové skupiny.

Bola vytvorená samostatná webová stránka https://5penazi.sk/, ktorá užívateľom ponúka aktuality zo sveta financií, videá, rozhovory, vzdelávanie a rady pri finančných rozhodnutiach. NBS rozšírila aj svoje aktivity na sociálnych sieťach.

NBS vytvorila regionálne centrá v Banskej Bystrici, Košiciach a Kremnici, aby mohla poskytovať neformálne zážitkové finančné vzdelávanie pre všetkých.