en en

Protipandemické opatrenia znížili zisk NBS

Podporné protipandemické opatrenia sa podpísali pod znížený zisk NBS a Eurosystému.
 • Úspory vykompenzovali vynútené jednorazové náklady, ktoré chránia infraštruktúru
 • Zvýšené náklady na navýšenie všeobecnej rezervy na finančné riziká vplyvom pandémie

Pandémia neušetrila nič a nikoho. Jej bezprecedentné hospodárske a finančné dopady si vyžiadali zavedenie mimoriadnych podporných krokov tak zo strany NBS, ako aj zo strany Eurosystému.

Opatrenia, ktoré chránia ľudí a ekonomiku eurozóny pred úplnou paralýzou sa však zároveň výrazným spôsobom podpísali pod hospodársky výsledok centrálnych bánk krajín, vrátane Národnej banky Slovenska (NBS).

 „Uplynulý rok bol o ochrane ľudských životov a podpore ekonomiky. V snahe odvrátiť katastrofálne škody sme prijali sériu opatrení, vďaka ktorým sa to aj podarilo. Sú s tým spojené nemalé náklady, čo je vidno aj na výsledku hospodárenia, no výška zisku ide tu a teraz bokom,“ guvernér NBS Peter Kažimír.

Opatrenia

 • Pandemic Emergency Purchase Programme PEPP:  dočasný núdzový pandemický program nákupu aktív v celkovej výške 1,85 biliónov eur, z toho podiel NBS je 6,7 mld eur
 • Targeted long-term refinancing operations TLTROs: cielené dlhodobejšie refinančné operácie
 • Regulačné uvoľnenia: (dočasné) odpustenie príspevkov a poplatkov pre subjekty finančného trhu vo výške 6,6 milióna eur, zníženie proticyklického vankúša, čo môžu banky použiť na úverovanie ekonomiky

Výsledok

 • Zisk: 26 miliónov eur tvorený najmä z výsledku finančných činností, po navýšení všeobecnej rezervy na finančné riziká o 140 mil. eur z dôvodu pandémie COVID-19 (v roku 2019 bol zisk 212 miliónov eur)
 • Pandémia COVID-19 „stála“ NBS 236 miliónov eur
 • Výnosy:   119 miliónov eur z finančných činností a 10,2 milióna eur z príspevkov a poplatkov subjektov finančného trhu a prijaté poplatky za využívanie platobných systémov
 • Projekt zážitkového finančného vzdelávania „5 peňazí“: výdavok vo výške 437 tisíc eur

Hospodársky výsledok v porovnaní s rokom 2019 klesol najmä pre:

 • nižší výnos z prerozdelenia menového príjmu Eurosystému
 • navýšenie všeobecnej rezervy na finančné riziká

V oboch prípadoch ide o dôsledok nárastu menovopolitických operácií, čo bola reakcia na nestabilitu trhov, ktorú spôsobilo rozšírenie pandémie COVID-19.