en en

Prvá pamätná eurominca

NBS vydala spoločne s ďalšími pätnástimi krajinami eurozóny prvú pamätnú euromincu v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti osláv 10. výročia vzniku hospodárskej a menovej únie.

Pamätné dvojeurové mince sú rovnako, ako všetky ostatné obehové euromince zákonným platidlom vo všetkých krajinách eurozóny.

Na minci je jednoduchá kresba postavy, ktorá je prepojená so znakom €. Motív vyjadruje myšlienku jednotnej meny a sprostredkovane aj hospodárskej a menovej únie (HMÚ) ako posledného kroku v dlhej histórii obchodnej a hospodárskej integrácie Európy. Motív vybrali z užšieho výberu piatich návrhov občania Európskej únie prostredníctvom elektronického hlasovania. Autorom návrhu je George Stamatopoulos, sochár z oddelenia razby mincí v gréckej centrálnej banke (Bank of Greece).

Od zavedenia eurovej meny do konca roka 2012 vydala NBS pre domácich a zahraničných zberateľov 4 pamätné euromince v nominálnej hodnote 2 eurá a 16 zberateľských euromincí z drahých kovov v nominálnych hodnotách 10, 20 a 100 eur. Na rozdiel od pamätných euromincí, zberateľské mince sú zákonným platidlom len na území Slovenskej republiky.


Prvá pamätná eurominca