en en

Prvé zvýšenie proticyklického kapitálového vankúša pre banky

NBS prijala rozhodnutie č. 20/2016, ktorým sa prvýkrát pre banky zvýšila miera proticyklického kapitálového vankúša na úroveň 0,5 %.

Hoci bolo toto rozhodnutie prijaté ešte v júli 2016, účinnosť nadobudlo o až rok neskôr, 1. augusta 2017, a to z dôvodu, aby bol bankám ponechaný dostatočne dlhý čas na vytvorenie kapitálovej rezervy.

Dôvod na zavedenie takéhoto rozhodnutia zo strany NBS bolo pokračovanie silného rastu úverov podnikom aj domácnostiam, pričom v prípade úverov domácnostiam bol tento rast najväčší v rámci celej EÚ. Vývoj väčšiny sledovaných indikátorov potvrdzoval rastovú fázu finančného cyklu charakteristickú nielen rastúcim trhom úverov, ale aj vyššou pravdepodobnosťou poskytovania úverov rizikovejším klientom alebo neprimerane vysokých úverov pri voľnejších úverových štandardoch.

Postupne tak narastali nerovnováhy súvisiace s cyklickým vývojom, na ktoré je vhodné vytvárať rezervy práve v priaznivých časoch finančného cyklu. Zvýšením miery proticyklického kapitálového vankúša sa zvýšila odolnosť bankového sektora v dobrých časoch, aby tým vznikol priestor na absorbovanie strát z kreditného rizika v prípade zhoršenia situácie.