en en

Prvý desaťkorunák v obehu

V deň menovej odluky sa do obehu sa dostala prvá slovenská minca – desaťkorunák.

Základný rad slovenských obehových mincí tvorili mince s nominálnymi hodnotami 10, 20 a 50 halierov a 1, 2, 5 a 10 slovenských korún. Všetky pôvodné halierové mince boli zo zliatiny hliníka a horčíka. Korunové mince mali oceľové jadro a boli galvanicky pokovované, okrem desaťkorunáka, ktorý bol zo zliatiny medi, hliníka a niklu.

Lícne strany mincí boli riešené jednotne. V hornej polovici mincového poľa bol vyobrazený štátny znak Slovenskej republiky. Pod štátnym znakom vo dvoch riadkoch bol uvedený názov štátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA a pod ním rok razby. V dolnej časti mince sa nachádzala značka Mincovne Kremnica „MK“, ktorá mince vyrobila. 

Na rubových stranách mincí boli okrem nominálnych hodnôt námety dokumentujúce kultúrne hodnoty na území dnešnej Slovenskej republiky z rôznych historických období.

Minca 10 SKK

Autorom výtvarných návrhov všetkých mincí je Drahomír Zobek.