en en

Rada pre riešenie krízových situácií

Po úspešnom zavedení jednotného mechanizmu dohľadu sa pozornosť sústredila na dobudovanie druhého piliera bankovej únie – jednotného rezolučného mechanizmu.

V Bruseli bola zriadená Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (Single Resolution Board – SRB). SRB spolu s národnými orgánmi riešenia krízových situácií tvoria druhý pilier bankovej únie tzv. Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií (Single Resolution Mechanism – SRM).

V tejto súvislosti začala na Slovensku v roku 2015 vykonávať svoju činnosť Rada pre riešenie krízových situácií (Rezolučná rada). Ide o národný rezolučný orgán pre riešenie krízových situácií vybraných inštitúcii vo finančnom sektore v Slovenskej republike.

Riešenie krízových situácií znamená stabilizáciu a reštrukturalizáciu finančnej inštitúcie alebo skupiny, ktorá sa dostala do vážnych finančných ťažkostí.

Reálne vykonávanie úloh, ktoré sú potrebné na odborné a organizačné zabezpečenie pôsobnosti a právomocí Rezolučnej rady je v kompetencii oddelenia riešenia krízových situácií na odbore regulácie NBS.