en en

Referendum o vstupe do EÚ

Uskutočnilo sa referendum o vstupe SR do EÚ. Za vstup sa vyslovilo 92,46 % zúčastnených voličov.

Uskutočnilo sa referendum o vstupe SR do EÚ. Za vstup sa vyslovilo 92,46 percenta zúčastnených voličov. K hlasovacím urnám prišlo 52,15 percenta občanov zapísaných vo voličských zoznamoch. V zoznamoch voličov bolo pred referendom zapísaných 4 174 097 občanov vo veku nad 18 rokov. 

K urnám prišlo 2 176 990 voličov. Hlasovacie lístky odovzdalo 2 175 389. Platných hlasov bolo 2 147 901 a neplatných 27 488. Za vstup do EÚ sa v hlasovaní vyslovilo 2 012 870 voličov a 135 031 bolo proti integrácii. Výsledky referenda korunu posilnili len nepatrne. 

Referendum o vstupe do EÚ