en en

Register bankových úverov a záruk

Začiatok činnosti Registra bankových úverov a záruk (RBUZ) znamenal pre bankový sektor SR implementáciu nového prvku, ktorý bol v niektorých vyspelých európskych štátoch už roky rozšírený.

Slovensko sa tak zaradilo medzi krajiny, v ktorých úverové registre či centrály úverových rizík už do určitej miery eliminovali možnosť poskytovať tzv. rizikové úvery a tiež zvyšovali bezpečnosť podnikania v bankovej sfére.