en en

Rekordne nízke úrokové sadzby

Rada guvernérov ECB znížila úrokové sadzby na rekordne nízku úroveň.

Rada guvernérov ECB znížila úrokové sadzby na rekordne nízku úroveň.

  1. úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie Eurosystému sa s účinnosťou od operácie vyrovnanej 11. júla 2012 zníži o 25 bázických bodov na 0,75 %,
  2. úroková sadzba pre jednodňové refinančné operácie sa s účinnosťou od 11. júla 2012 zníži o 25 bázických bodov na 1,50 %,
  3. úroková sadzba pre jednodňové sterilizačné operácie sa s účinnosťou od 11. júla 2012 zníži o 25 bázických
    bodov na 0,00 %.