en en

Revízia stratégie menovej politiky ECB

ECB začala revíziu stratégie svojej menovej politiky, ktorá sa týka kvantitatívnej formulácie cenovej stability, súboru nástrojov menovej politiky, ekonomickej a menovej analýzy a spôsobu komunikácie.

Súčasťou revízie sú aj ďalšie aspekty vrátane finančnej stability, zamestnanosti a environmentálnej udržateľnosti. Jej základom je dôkladná analýza a názorová otvorenosť, so zapojením všetkých zainteresovaných strán.

Národné centrálne banky eurozóny tak organizovali v priebehu roka 2020 diskusie, aby si vypočuli názory na aktuálnu ekonomickú situáciu a názory na menovú politiku ECB. 14. decembra 2020 NBS pozvala zástupcov asociácií, združení, zväzov a neziskových organizácií na online podujatie NBS Vás počúva. Diskutovali s guvernérom NBS Petrom Kažimírom, viceguvernérom NBS Ľudovítom Ódorom a hlavným ekonómom NBS Michalom Horváthom.