en en

Rezervy viac ako tri miliardy USD

Devízové rezervy NBS po prvý raz od vzniku centrálnej banky SR prekročili hranicu 3 mld. USD.

Ku koncu roka 1995 dosiahli 3 418,4 mil. USD. Oproti stavu k ultimu decembra 1994 vzrástli o 1 673,4 mil. USD.