en en

Režim ERM II

Slovenská koruna vstúpila do Mechanizmu výmenných kurzov ERM II.

V sobotu 26. novembra 2005 vstúpila slovenská koruna do devízového režimu ERM II. Centrálna parita koruny voči euru bola stanovená na úrovni 1 euro = 38,4550 Sk, pričom mohla využívať štandardné fluktuačné pásmo ±15% okolo centrálnej parity. Počas trvania systému ERM II sa centrálna parita ešte dvakrát zmenila. Dňa 16. marca 2007 došlo k revalvácii o 8,5 % na úroveň 35,4424 Sk a 28. mája sa parita posunula na minimum predchádzajúceho pásma – na hodnotu 30,126 Sk. Počas tohto obdobia NBS nakúpila, v čistom vyjadrení, prostredníctvom devízových intervencií 40 mil. EUR. NBS na trh vstúpila v roku 2006 niekoľko krát s intervenciou za účelom posilnenia koruny. V roku 2007 intervenovala na opačnú stranu za účelom oslabenia koruny.

ERM II: Od začiatku tretej etapy Hospodárskej a menovej únie (január 1999) bol v rámci Európskeho menového systému (EMS) nahradený pôvodný kurzový mechanizmus novým mechanizmom ERM II, v ktorom sú meny členských štátov EÚ mimo eurozóny viazané na euro so štandardným fluktuačným pásmom +/-15%. Účasť v novom kurzovom mechanizme je dobrovoľná, i keď sa predpokladalo, že v rámci tretej etapy HMÚ všetky krajiny EÚ vstúpia do ERM II. Zmluva o EÚ totiž stanovuje povinnosť dodržiavať fluktuačné pásmo kurzového mechanizmu bez značného napätia aspoň počas dvoch rokov pred vstupom do oblasti spoločnej meny, čo prakticky znamená predchádzajúcu dvojročnú účasť v ERM II. Členom ERM II je v súčasnosti Dánsko a Litva.