en en

Rokovania o vstupe do EÚ

Na Summite v Helsinkách sa rozhodlo o začatí vstupných rokovaní o členstve SR v  EÚ. Rozhodnutie helsinského summitu sa prejavilo aj na devízovom trhu posilnením koruny voči euru.

Rokovania o vstupe do EÚ